Ringer høsten 2014

Ringene er grupper som møtes og jobber sammen uten lærer. Åpent for alle.

Tregruppa

Møtes på Nannestad ungdomsskole torsdager i partallsuker, kl 18-21. Kontaktperson: Johannes Aas, tlf 63 99 52 28 eller 95 93 80 90.

Masker og sting

Maskinstrikk, søm, skinnsøm og annet. Første helg i måneden sept.-des., unntatt nov. 12-16 lørdag og søndag. Kontaktperson: Wenche Fredheim, tlf. 47306227

Kurvflettering

Siste helg i måneden, sept.-nov. 10-16 lørdag og søndag. Kontaktperson: Linda Aasan, tlf. 93227885

Malering

Siste helg i måneden, sept.-nov. 10-16 lørdag og søndag. Kontaktperson:Tulla Korsmo, tlf. 911 64 296

Vevringen ”Gledesrommet”

Ingen ledig kapasitet.