Husflidsringer høsten 2016

I husflidsringene møtes vi og jobber sammen uten lærer. Merk at dette ikke er kurs, så vi forutsetter at du er rimelig selvdreven. Gratis og åpent for alle, men legg gjerne en tier på kaffegrisen.

Kurvflette­ring

Vi fletter med pil, peddig og andre materia­ler.  Mulig­heter for å kjøpe oppbløtt pil. For høstens program, følg med på Facebook eller kontakt Linda Aasan, tlf. 93 22 78 85.

Vevring

Ingen ledig kapasitet.

Treskjærer­gruppa

Møtes på sløydsalen på Nannestad ungdomsskole torsdager i partallsuker, kl 18–21. Kontaktperson: Johannes Aas, tlf 63 99 52 28 eller 95 93 80 90. Nye medlemmer hjertelig velkommen!