Idékonkurranse – ny fane

Nannestad husflidslag feirer 25 år i 2019, og utlyser i den forbindelse konkurranse om forslag/utkast til ny fane.

Konkurransen er åpen for alle, og vinnerforslaget premieres med kr 5 000,-. Frist for innsending av forslag er 20. august.

Leder Ann-Heidrun Skår og kasserer Sissel Riksen med den gamle «fanen»

Kriterier

  • Størrelse: Bredde 85 cm, høyde 70-85 cm.
  • Ønsket tekst: Nannestad husflidslag – Stiftet 1994
  • Forslaget må kunne produseres av husflidslaget selv, gjerne av flere deltakere / i flere teknikker og gjerne med bidrag fra Ung husflid. Vi ønsker ikke motiver som knytter oss til hus, tidspunkt eller logo, men gjerne noe som reflekterer våre verdier og vår lokale tilknytning.
  • Innkomne forslag vurderes av en jury valgt av husflidslagets styre. Juryen forbeholder seg retten til å gjøre endringer i vinnerforslaget, til å dele førstepremien på flere forslag eller til ikke å kåre noen vinner.
  • Forslag sendes/leveres som skisse eller beskrivelse av motiv, material- og teknikkvalg etc. og leveres elektronisk til leder@nannestadhusflidslag.com eller fysisk til husflidslaget eller Heimskringla. Postadresse er Postboks 61, 2031 Nannestad og besøksadresse er Åsvegen 733, 2030 Nannestad
  • Frist: 20. august 2019

Noen av Nannestad husflidslags verdier og kjennetegn er:

  • Et husflidslag for alle
  • Kreativitet, tradisjonshåndverk og nyskaping
  • Stort vevmiljø
  • Stort barne- og ungdomsmiljø