Husflidsringer våren 2018

I husflidsringene møtes vi og jobber sammen uten lærer. Merk at dette ikke er kurs, så vi forutsetter at du er rimelig selvdreven. I vevringen må du leie vevplass, men ellers er ringene er gratis og åpne for alle.

Vevring

To ledige vever. Kontakt Sissel Riksen ved interesse, sisselriksen@gmail.com, tlf. 416 24 077.

Treskjærergruppa

Møtes på sløydsalen på Kringler-Slattum skole tors­dager i partallsuker, kl 18–21. Kontaktperson: Terje Harstad, tlf. 63 99 52 10. Nye medlemmer hjertelig velkommen!

Kurvflette­ring

Vi fletter med pil, peddig og andre materia­ler. Mulig­heter for å kjøpe oppbløtt pil. For vårens program, følg med på Facebook eller kontakt Anne.-Grethe Fjeldberg, tlf 995 73 757.

 

Ungdoms­flid våren 2018

Ungdomsflid er gruppa for de over 13 år.
Denne våren møtes vi de samme datoene som Ung husflid.. Vi jobber med forskjellige teknikker og materialer, som vev, søm, maling, spinning og skinn – du er selv med på å bestemme hva som skal lages og hvordan.
Ungdomsflid er gratis hvis du er medlem, ikke-medlemmer betaler 50,- pr. gang.
Lurer du på noe kan du kontakte Kari på leder@nannestadhusflidslag.com

 

Ung husflid våren 2018

Ung husflid er et tilbud til barn og unge mellom 8 og 13 år.
Datoer for ung husflid våren 2018: 17. januar, 7. februar, 7. mars, 4. april, 25. april, 23. mai.
Sommeravslutning for ung husflid 13. juni.
Påmelding senest en uke før på e-post til unghusflid@nannestadhusflidslag.com. Påmeldingen skal inneholde navn, alder og kontaktinformasjon.
Ung husflid er gratis for medlemmer, ikke-medlemmer betaler 50,- pr kveld.