Kontakt

Leder: Ann-Heidrun Skår, leder@nannestadhusflidslag.com

Nestleder: Kari Schei

Sekretær: Mari Dalen, sekretaer@nannestadhusflidslag.com

Kursansvarlig: Cecilie Nordnes, kurs@nannestadhusflidslag.com

Kasserer: Sissel Riksen, kasserer@nannestadhusflidslag.com

Heimskringla: Britt Hege Monsen Vestlie, heimskringla@nannestadhusflidslag.com

Tlf. 916 74 874

Postadresse: Postboks 61, 2031 Nannestad

Besøksadresse: Åsveien 733, 2030 Nannestad